Tjenester

  • Veggsaging: Saging av vinduer/dører, ventilasjonsutsparinger og fjerning av hele vegger.
  • Gulvsaging: Saging av trappeutsparinger, heiser, ventilasjonssjakter og saging av sprekkfoger
  • Hullboring: Kjerneboring for luftventiler, ventilasjon, toaletter og vvs-rør, piper i ulike dimensjoner.
  • Graving: Graving for drenering, kjellerutgraving med små maskiner (minigraver, bobcat).
  • Riving: Ufører alle typer innendørsriving, som for eksempel lettvegger, murvegger, betongvegger, himlinger og ventilasjon.
  • Utleie: Vi har også maskiner for utleie.
Romerike Betongsaging AS

Besøksadresse: Nannestadveien 62
Postadresse: Postboks 30
2035 Holter
Norge

Tlf: 913 79 395

Epost:
ole@romerike-betongsaging.no