Våre tjenester

Vi tar oppdrag både innen offentlige bygg, industribygg, landbruk og private som enten skal bygge om huset sitt eller utvide.

Våre referanser

Vi er behjelpelige med:

Veggsaging

Saging av vinduer/dører, ventilasjonsutsparinger og fjerning av hele vegger.

Gulvsaging

Saging av trappeutsparinger, heiser, ventilasjonssjakter og saging av sprekkfoger. 

Hullboring

Kjerneboring for luftventiler, ventilasjon, toaletter og vvs-rør, piper i ulike dimensjoner.

Graving

Graving for drenering, kjellerutgraving med små maskiner (minigraver, bobcat). 

Riving

Ufører alle typer innendørsriving, som for eksempel lettvegger, murvegger, betongvegger, himlinger og ventilasjon.

Utleie

Vi har også maskiner, betongsager og piggmaskiner og liknende for utleie. Ta kontakt for utleie